Tenká elektroocel

Výhody tenkorozměrné elektrooceli

Amorfní a ferit vykazují vynikající výkon při hodnocení ztráty jádra. Ale …

Tloušťka výrazně ovlivňuje ztrátu jádra, a proto umožňuje tenkým s velmi nízkou ztrátou jádra při vysokých frekvencích přispět k vyšší účinnosti a úspoře energie.

Amorfní a ferit vykazují vynikající výkon při hodnocení ztráty jádra

Vyhodnocení změny výkonu podle celkové ztráty včetně ztrát velikosti a měděných vodičů.

Tenkorozměrné pásy z elektrooceli poskytují dostatečný výkon i v malých velikostech díky své vysoké hustotě nasyceného toku a nízkým ztrátám v jádru. Proto je použití měděného drátu minimální a lze dosáhnout nízkých ztrát mědi.

Tenkorozměrné pásy z elektrooceli s vysokou hustotou nasyceného toku a nízkými ztrátami v jádru

Výsledkem je, že tenké elektroocelové pásy vykazují vynikající výkon

Tenké pásy z křemíkové oceli prokazují své skutečné schopnosti až po aplikaci.

tenkostěnné elektroocelové pásy vykazují vynikající výkon