Tunnspårigt elstål

Fördelar med tunnspårigt elstål

Amorf och ferrit uppvisar utmärkta prestanda vid en utvärdering av kärnförlusten. Men…

Tjockleken påverkar avsevärt kärnförluster, därför tillåter tunna med mycket låga kärnförluster vid höga frekvenser för att bidra till högre effektivitet och spara energi.

Amorf och ferrit uppvisar utmärkta prestanda vid en utvärdering av kärnförlusten

Utvärdering av prestandaförändring enligt den totala förlusten inklusive förluster från storleken och koppartrådar.

Tunna elektriska stålband ger tillräcklig effekt även i små storlekar på grund av dess höga mättade flödestäthet och låga kärnförluster. Därför är användningen av koppartråd minimal och låga kopparförluster kan uppnås.

Tunna elektriska stålband med hög mättad flödestäthet och låga kärnförluster

Som ett resultat uppvisar tunna elektriska stålband utmärkta prestanda

Tunna kiselstålremsor visar sin verkliga förmåga först efter applicering.

tunna elektriska stålband uppvisar utmärkt prestanda