Tenká elektrická oceľ

Výhody tenkej elektroocele

Amorfné a feritové vykazujú vynikajúci výkon pri hodnotení straty jadra. Ale …

Hrúbka výrazne ovplyvňuje stratu jadra, a preto umožňuje tenkým s veľmi nízkou stratou jadra pri vysokých frekvenciách prispieť k vyššej účinnosti a úspore energie.

Amorfné a feritové vykazujú vynikajúci výkon pri hodnotení straty jadra

Vyhodnotenie zmeny výkonu podľa celkovej straty vrátane strát od veľkosti a medených drôtov.

Tenkorozmerné pásy z elektrooceľovej ocele poskytujú dostatočný výkon aj v malých rozmeroch vďaka vysokej hustote nasýteného toku a nízkym stratám v jadre. Preto je použitie medeného drôtu minimálne a možno dosiahnuť nízke straty medi.

Pásy z tenkej elektrotechnickej ocele s vysokou hustotou nasýteného toku a nízkymi stratami v jadre

Výsledkom je, že pásy z tenkej elektrooceľovej ocele vykazujú vynikajúci výkon

Tenké pásiky z kremíkovej ocele preukazujú svoje skutočné schopnosti až po aplikácii.

tenkorozchodné pásy z elektrooceľovej ocele vykazujú vynikajúci výkon