Stal elektrotechniczna cienkościenna

Zalety cienkościennej stali elektrotechnicznej

Materiały amorficzne i ferrytowe wykazują doskonałe wyniki w ocenie strat rdzenia. Ale …

Grubość znacząco wpływa na tłumienie rdzenia, dzięki czemu cienkie z bardzo niskimi stratami rdzenia przy wysokich częstotliwościach przyczyniają się do wyższej wydajności i oszczędności energii.

Materiały amorficzne i ferrytowe wykazują doskonałe wyniki w ocenie strat rdzenia

Ocena zmiany wydajności w zależności od całkowitej straty, w tym strat wynikających z rozmiaru i przewodów miedzianych.

Cienkościenne paski ze stali elektrotechnicznej zapewniają wystarczającą moc nawet w małych rozmiarach ze względu na wysoką gęstość strumienia nasyconego i niskie straty w rdzeniu. Dlatego użycie drutu miedzianego jest minimalne i można osiągnąć niskie straty miedzi.

Cienkie taśmy ze stali elektrotechnicznej o wysokiej gęstości strumienia nasyconego i niskich stratach rdzenia

W rezultacie cienkie taśmy ze stali elektrotechnicznej wykazują doskonałe właściwości

Cienkie paski ze stali krzemowej ujawniają swoje prawdziwe możliwości dopiero po aplikacji.

cienkie paski ze stali elektrotechnicznej wykazują doskonałe właściwości