Tenká elektroocel

Vlastnosti tenké elektrooceli

Velmi malá ztráta jádra při vysokých frekvencích

Tloušťka výrazně ovlivňuje ztrátu jádra, a proto umožňuje tenkým s velmi nízkou ztrátou jádra při vysokých frekvencích přispět k vyšší účinnosti a úspoře energie.

Ultratenké pásy z elektrooceli Velmi malá ztráta jádra při vysokých frekvencích
Ultratenké pásy z elektrooceli Velmi malá ztráta jádra při vysokých frekvencích

Vysoká hustota nasyceného toku

Tenkorozměrné pásy z elektrické oceli přispívají ke zmenšování vysokofrekvenčních reaktorů a transformátorů díky vysoké hustotě saturačního toku.

Ultratenké pásy z elektrooceli Vysoká hustota nasyceného toku

Stejné vlastnosti mají neorientované tenkostěnné elektroocelové pásy

Neorientované tenké pásy z elektrooceli jsou ideálním materiálem díky nízké ztrátě jádra a vysoké hustotě toku nasycení.

Neorientované tenkorozměrné elektroocelové pásy nízké ztráty v jádře a vysoká hustota toku nasycení

Tenké elektroocelové pásy mají vynikající izolační povlak

Tenké elektroocelové pásy mají anorganický izolační povlak. Tento povlak umožňuje vynikající izolaci, což umožňuje nejlepší žíhání odlehčení pnutí.