פלדה חשמלית דק

תכונות של פלדה חשמלית דק

אובדן ליבה קטן מאוד בתדרים גבוהים

העובי משפיע באופן משמעותי על אובדן הליבה, לכן, מאפשר לדק עם אובדן ליבה נמוך מאוד בתדרים גבוהים לתרום ליעילות גבוהה יותר ולחסכון באנרגיה.

פסי פלדה חשמליים דקים במיוחד אובדן ליבה קטן מאוד בתדרים גבוהים
פסי פלדה חשמליים דקים במיוחד אובדן ליבה קטן מאוד בתדרים גבוהים

צפיפות שטף רוויה גבוהה

רצועות פלדה חשמליות דק תורמות לצמצום של כורים ושנאים בתדר גבוה עקב צפיפות שטף רוויה גבוהה.

פסי פלדה חשמליים דקים במיוחד צפיפות שטף רוויה גבוהה

לרצועות פלדה חשמליות במד דק לא מכוון יש אותן תכונות

פסי פלדה חשמליים בעלי מד דק לא מכוון הוא החומר האידיאלי בשל אובדן הליבה הנמוך וצפיפות שטף הרוויה הגבוהה שלו.

פסי פלדה חשמליים בעלי מד דק לא מכוון אובדן ליבה נמוך וצפיפות שטף רוויה גבוהה

לרצועות פלדה חשמליות במד דק יש ציפוי בידוד מעולה

לרצועות פלדה חשמליות במד דק יש ציפוי בידוד אנאורגני. ציפוי זה מאפשר בידוד מעולה, המאפשר את חישול הפוגת המתח הטוב ביותר.