Tyndsporet elektrisk stål

Teknisk information

Kernetab (jerntab)

Jerntab er det elektriske energitab, som går tabt i tilstanden med vekselstrømsmagnetisering. Hysteresystabet, som opstår ved ændring af det magnetiske domæneretning, og hvirvelstrømstab, som opstår på grund af hvirvelstrømme, udgør jerntab.

Sammenlignet med konventionelt tykt elektrisk stål har ultratynde elektriske stålbånd meget lave kernetab på grund af meget lille hvirvelstrøm. Fordelene ved ultratynde elektriske stålstrimler er tydelige ved høje frekvenser, og de hjælper med at spare energi og reducere højfrekvente reaktorer, transformere og motorer.

Tyndsporet elektrisk stål Kernetab Jerntab

Mættet fluxtæthed og permeabilitet

Mættet fluxtæthed er defineret som fluxtætheden af magnetisk materiale, hvor ingen yderligere magnetisering er mulig (magnetisering er mættet).

Permeabilitet er graden af magnetisering af et materiale som reaktion på et magnetfelt. Det gengives af gradienten μ af forholdet mellem intensiteten af magnetfeltet H og fluxtætheden af materialet B (B=μH).

Tyndsporede elektriske stålbånd bidrager til nedskæring af højfrekvente reaktorer og transformere på grund af høj mætningsfluxtæthed. Tyndsporede elektriske stålstrimler har høj permeabilitet, hvilket tillader brug i skjolde.

Tyndt stål, mættet fluxtæthed og permeabilitet

Orienteret elektrisk stålbånd

Oriented electrical steel strips has crystalline orientations which can be easily magnetized (<001>retning) i rulleretningen. Det anvendes hovedsageligt til transformere og viklede kerner.

Tyndsporet orienteret elektrisk stålbånd

Ikke-orienteret elektrisk stålbånd

Ikke-orienterede elektriske stålstrimler har krystallinsk orientering, som er orienteret tilfældigt i planet. Det bruges til applikationer, hvor den magnetiserede retning ikke er begrænset til en bestemt retning. Det påføres motorkerner.

Tyndsporet Ikke-orienteret elektrisk stålbånd

Isoleringsbelægning

Isoleringsbelægning belagt på overfladen af elektriske stålstrimler begrænser kortslutning mellem hvert lag og forhindrer hvirvelstrømme. Derfor er høj isoleringsegenskab og høj styrke mod stablebelastning nødvendig for den gode isoleringsbelægning.